POSTAVTE SI FINANČNĚ NENÁROČNÝ AUTOMAT NA SVĚTLA
              tento návod je na tráboše, s úpravami lze však využít u 95% automobilů
traboš
Materiál : 1 x automobilové relé spínací  12V / 20A            čas : cca 20min
                  1 x dioda 10A     6 x konektor     1 x páska stahovací PVC
Funkce     po zhasnutí kontrolky dobíjení se sepne relé, které ovládá světla.
Princip                    stav                     kontrolka             světla
                        klíček sepnut                ano                         ne
                        nastartováno                 ne                         ano
                        klíček vypnut                 ne                          ne
Pro spínání relé se využívá toho, že při dobíjení jde z kontaktu D+(R) na alternátoru kladné napětí. To se připojí na ovládací cívku relé.Na silové kontakty zapojíme kladné napětí a odvod na pojistky tlumených světel.
NÁVOD
1.zapojení relé
viz obr A
konakt relé
86 - na modrý vodič kontrolky dobíjení
85 - na kostru
30 - na svorku 30(+) na vypínači světel (červený vodič)
87 - na pojistky tlumených světel (nahoru-přívod)
žádné konektory jsem nestříhal, použil jsem udbočovací konektory (samice)
Pro rozsvícení parkovaček (nutné pro osvětlení zadní části vozu) propojíme svorky tlumených a parkovacích světel diodou tak, aby proud šel směrem od tlumených k parkovačkám.
Toto lze též nahradit relátkem se dvěma kontakty(nebo 2 relé).Kde druhý kontakt bude připojen k parkovacím pojistkám.
U jiných vozů, kde je složité připojení k pojistkám připojíme na vypínač světel svorka 58.
obrázek
2.zapojení diody viz obr B
Zapojit diodu mezi tlumenou a parkovací pojistku - nahoře(přívod)
Diodu jsem použil starší z alternátoru.
Protože u trabíka je zapojena k pojistkám P a L strana parkovaček zvlášt, (jde o to že podle němců je zapojeno osvětlení stran při vypnutém klíčku a zapnutí směrovky), muselo dojít k propojení L a P pojistky parkovaček.
Můžete též přivést proud z relé kontakt 87 přes diodu na svorku 58L a to samé na svorku 58R na vypínači světel.
Pro přepínání stětel tlumená-dálková musíte zapnout vypínač myslím, že toto je zapříčiněno sériovým zapojením vypínače a přepínacího relé.

U jiných vozidel jde toto obejít zapojením svorky relé 87(
viz obr A) místo na pojistky tlumených světel na svorku 56 vypínače světel.Což bývá obvykle lépe přístupné.
Zapojení funguje od 10.10.2005 bezporuchově na Trabi,Favorit,Seat a Š120 měl jsem hotovo za cca 20 min.Kontakt a dotazy pište na trabikv@seznam.cz
POZOR : TICO spíná k ovládání světel kostru !!! Můžete se stím setkat i u jiných vozů
cizi vozy
http://trabikv.sweb.cz/